Đánh giá kết quả triển khai chương trình OCOP và xây dựng Nông thôn mới năm 2014.
Tại TP Hạ Long, UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến với 14 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, nhằm đánh giá kết quả triển khai chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) và chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh năm 2014. Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Theo báo cáo của Ban Điều hành OCOP tỉnh, triển khai thực hiện đề án OCOP, thời gian qua, Ban Điều hành chương trình đã tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, ngành, nhân dân; thiết kế nhận diện và đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu của chương trình; tổ chức các hội thảo; điều tra thống kê, lựa chọn, sàng lọc sản phẩm và các tổ chức kinh tế tham gia; xây dựng, ban hành bộ tài liệu hướng dẫn triển khai chương trình; xây dựng khung chính sách thực hiện…
 
Đại diện Ban Điều hành OCOP tỉnh báo cáo kết quả triển khai chương trình OCOP năm 2014.
 
Đồng thời, Ban Điều hành đã phối hợp với TP Hạ Long, Sở Công Thương tổ chức trưng bày giới thiệu, bán sản phẩm thuộc các nhóm, ngành hàng trong chương trình OCOP; thống nhất lựa chọn đầu tư hệ thống điểm bán hàng, xúc tiến thương mại tập trung tại một số địa phương. Đến nay đã có 13/14 địa phương trong tỉnh thành lập Ban điều hành OCOP cấp huyện. Một số địa phương như Đông Triều, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái đã thành lập được tổ giúp việc cho Ban điều hành gắn với hệ thống tổ chức chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM).
 
Thông qua chương trình OCOP đã thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã hình thành và phát triển. Toàn tỉnh đã có 30 đơn vị đăng ký tham gia chương trình với 65 sản phẩm. Qua rà soát, sàng lọc, Ban Điều hành lựa chọn 34 sản phẩm phân loại thành 6 nhóm gồm: Thực phẩm - ẩm thực, đồ uống, thảo được, trang trí nội thất- lưu niệm, dịch vụ, vải và may mặc. Một số sản phẩm đã nhận được phản hồi tích cực từ phía thị trường, hàng sản xuất không đủ đáp ứng nhu cầu người dân.
 
Đại diện Sở KH&CN phát biểu ý kiến về việc đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu các sản phẩm tham gia chương trình.
 
Tuy nhiên, chương trình vẫn còn gặp một số tồn tại như: Một số địa phương chưa tổ chức hội nghị triển khai; chưa quan tâm kiện toàn, chuyển đổi HTX kiểu cũ; một số đơn vị chưa xác định, lựa chọn được sản phẩm cụ thể để đăng ký triển khai trong năm 2014; chính sách hỗ trợ chương trình chậm ban hành…
 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã  tập trung tham gia ý kiến, thảo luận các vấn đề liên quan đến các bước triển khai chương trình như: Hoàn thành hướng dẫn chính sách áp dụng cho chương trình trong tháng 12-2014; thiết kế bao bì, nhãn mác, mẫu mã sản phẩm; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, HTX; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn kỹ năng sản xuất cho các đơn vị tham gia…
 
Đại diện Sở Y Tế phát biểu ý kiến tại cuộc họp.
 
Kết luận nội dung này, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, chương trình OCOP là một trong những nội dung cốt lõi của chương trình xây dựng NTM nhằm phát triển kinh tế-xã hội vùng nông thôn.
 
Tuy nhiên đây cũng chương trình hoàn toàn mới và Quảng Ninh lại tiên phong thực hiện một cách có hệ thống đầu tiên trong cả nước nên sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức. Chính vì vậy, để chương trình đạt kết quả và đảm bảo tiến độ đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công tác tuyên truyền thay đổi nhận thức của người cần được tăng cường hơn nữa.
 
Đại diện Sở NN&PTNT cho rằng cần sớm hoàn thành hướng dẫn chính sách áp dụng cho chương trình OCOP.
 
Đặc biệt, các địa phương cần phải vào cuộc một cách quyết liệt, nắm rõ các chu trình, bước triển khai và hoàn thiện hệ thống tổ chức của chương trình. Trên cơ sở đó chỉ đạo sát sao các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, HTX tham gia chương trình. Đồng thời phải chủ động trong việc cân đối các nguồn vốn; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm; tháo gỡ khó khăn cùng với các doanh nghiệp…
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, Ban Điều hành chương trình OCOP tỉnh hàng tháng phải báo cáo tóm tắt, cập nhật các bước triển khai của các địa phương để tỉnh tháo gỡ vướng mắc nếu có. Các sở, ngành liên quan phải tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xúc tiến thương mại, tiêu chuẩn hóa các sản phẩm…
 
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp.
 
Đối với tình hình thực hiện chương trình xây dựng NTM, năm 2014, toàn tỉnh có 36 xã đăng ký về đích chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, tính đến hết ngày 31-10-2014, toàn tỉnh mới có 7 xã đủ điều kiện công nhận xã cơ bản đạt NTM. 22 xã còn lại chưa đạt, nguyên nhân chủ yếu do một số tiêu chí, chỉ tiêu "cứng" không đủ điều kiện như: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế thấp; nghĩa trang chưa được xây dựng theo quy hoạch; tỷ lệ người làm việc/ dân số trong độ tuổi lao động chưa đạt...
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành khi triển khai thực hiện công tác thẩm định công nhận xã đạt tiêu chí NTM cần linh hoạt theo tình hình thực tế tại địa phương và bám sát các tiêu chí NTM do tỉnh ban hành. Đồng thời, các địa phương phải khẩn trương giải ngân nguồn vốn NTM năm 2014; Ban Xây dựng NTM tỉnh cần điều chỉnh cơ cấu chi thường xuyên của chương trình xây dựng NTM năm 2015 theo hướng  tập trung vào chi phát triển sản xuất…
 
Tác giả: Hoàng Nga
Nguồn: Báo QN


Các tin tức khác

    Sản phẩm

    Dự án

    Hỗ trợ trực tuyến
           Kinh doanh 1   Kinh doanh 2
          0984.820.889   0908.301.979

    Facebook Fanpage